Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English
Financial audit
STT NỘI DUNG
-

Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 - đợt II

Người ký:
Ngày BH:
Xem chi tiết
45418 Chính Phủ ban hành văn bản số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập
-
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày BH: 30/03/2004
Xem chi tiết
58270 Chính Phủ ban hành văn bản số 30/2009/NĐ-CP Nghị định sửa đổi nội dung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính Phủ về kiểm toán độc lập
- Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày BH: 30/03/2009
Xem chi tiết
49233 Chính Phủ ban hành văn bản số 133/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 về kiểm toán độc lập
- Người ký: Phan Văn Khải
Ngày BH: 31/10/2005 Xem chi tiết
63148 V/v vướng mắc về hoá đơn.
- Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày BH: 30/03/2011 Xem chi tiết
63147 V/v Hoá đơn ghi sai thuế suất.
- Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày BH: 30/03/2011 Xem chi tiết
63146 V/v bán hoá đơn cho doanh nghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
- Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày BH: 30/03/2011 Xem chi tiết
63144 V/v xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn
- Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày BH: 30/03/2011 Xem chi tiết
20586 Thông tư số 108/2008/TT-BTC
Về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
- Người ký:
Ngày BH:
Xem chi tiết
24520

Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức pháp hành, tổ chức niên yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

-

Người ký:Trần Văn Tá

Ngày BH:24/10/2007

Xem chi tiết
 

SEARCH

Support

Accounting Services

Tax Consulting Services

My status

PARTNERS

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

POLL

How is this website
 

STATISTICS

We have 30 guests online

Counter Visits

557296

bottom-English

© 2009 Copyright KSi Viet Nam Auditing Company Ltd