Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English
Income tax
Income tax
STT NỘI DUNG
20982 Công văn số 570/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 26/02/2014 v/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản
Người ký: Vi Văn Doanh
Ngày BH: 26/02/2014 Xem chi  tiết
20981 Công văn số 542/TCT-TNCN ngày 24/02/2014 của Tổng cục Thuế về việc Chính sách thuế TNCN
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày BH: 24/02/2014 Xem chi tiết
20979 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1972/TCT-TNCN về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là công tác viên
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày BH: 08/06/2010
Xem chi tiết
20976 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1811/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày BH: 28/05/2010
Xem chi tiết
20960 Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 7209/BTC-TCT về việc gia hạn quyết toán thuế TNCN năm 2009
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày BH: 04/06/2010 Xem chi tiết
20962 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1512/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN
Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày BH: 06/05/2010 Xem chi tiết
20964 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1664/TCT-TNCN về chi phí hợp lý khi tính thuế TNCN
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày BH: 19/05/2010 Xem chi tiết
20798 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1481/TCT-TTHT về tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Người ký: Phạm Duy Khương

Ngày BH: 05/05/2010 Xem chi tiết

 


SEARCH

Support

Accounting Services

Tax Consulting Services

My status

PARTNERS

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

POLL

How is this website
 

STATISTICS

We have 51 guests online
index-white_21
© 2009 Copyright KSi Viet Nam Auditing Company Ltd