Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English
Income tax
Income tax
STT NỘI DUNG
20982 Công văn số 570/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 26/02/2014 v/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản
- Người ký: Vi Văn Doanh
Ngày BH: 26/02/2014 Xem chi tiết
20981 Công văn số 542/TCT-TNCN ngày 24/02/2014 của Tổng cục Thuế về việc Chính sách thuế TNCN
- Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày BH: 24/02/2014 Xem chi tiết
20979 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1972/TCT-TNCN về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là công tác viên
- Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày BH: 08/06/2010
Xem chi tiết
20976 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1811/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm
- Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày BH: 28/05/2010
Xem chi tiết
20960 Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 7209/BTC-TCT về việc gia hạn quyết toán thuế TNCN năm 2009
- Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày BH: 04/06/2010 Xem chi tiết
20962 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1512/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN
- Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày BH: 06/05/2010 Xem chi tiết
20964 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1664/TCT-TNCN về chi phí hợp lý khi tính thuế TNCN
- Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày BH: 19/05/2010 Xem chi tiết
20798 Bộ Tài Chính & Tổng Cục Thuế ban hành văn bản số 1481/TCT-TTHT về tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
- Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày BH: 05/05/2010 Xem chi tiết
 


SEARCH

Support

Accounting Services

Tax Consulting Services

My status

PARTNERS

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

POLL

How is this website
 

STATISTICS

We have 8 guests online

Counter Visits

557296

bottom-English

© 2009 Copyright KSi Viet Nam Auditing Company Ltd