Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English
TTP.HCM: Tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Văn bản 1297/ TTg-KTN ngày 29/7/2009 của Thủ tướng về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh, thành phố.Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được thực hiện sau khi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 8 năm 2009) được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.UBND cấp tỉnh chỉ tiếp nhận và làm các thủ tục cần thiết khi các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

qsdungdat

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản số 2752/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/7/2009 gửi UBND cấp tỉnh, thành phố, chỉ đạo rà soát các Giấy chứng nhận đã ký trước ngày 1/8/2009, tiếp tục hoàn thiện thủ tục những Giấy chứng nhận đã nhận trước 1/8/2009, đồng thời vẫn nhận hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận để làm các thủ tục cần thiết tránh ách tắc. Nhưng việc cấp phải chờ văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới.Tuy nhiên, Văn phòng TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận - huyện tiếp tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo Mẫu Giấy chứng nhận quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 95/2005/NĐ-CP.Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

K.T


 

TÌM KIẾM

Hỗ trợ

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế

My status

ĐỐI TÁC

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

BÌNH CHỌN

Bạn thấy website này như thế nào
 

Khách

Hiện có 33 khách Trực tuyến

Tổng số lượt truy cập

557298

bottom

© 2009 Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Kiểm Toán KSi Việt Nam