Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English


(InfoTV) - Quy định mới trong Thông tư 07 nhằm hạn chế các ngân hàng vay ngoại tệ, giảm rủi ro ngoại hối xuống.

 

Ngày 20/3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Theo đó, Thông tư 07 quy định một số thay đổi so với các quy định trước kia về trạng thái ngoại tệ, phương pháp tính trạng thái ngoại tệ và chế độ báo cáo.

 

Về giới hạn trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư 07 quy định như sau:

 

(1) Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 20% vốn tự có.

 

(2) Tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 20% vốn tự có.

 

(3) Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu USD trở xuống được phép áp dụng tổng trạng thái ngoại tệ sau: Tổng trạng thái ngoại tệ dương/âm cuối ngày quy ra USD không vượt quá 5 triệu USD.


Như vậy, kể từ ngày 2/5, trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ giảm 10% so với mức 30% theo quy định đang áp dụng.

 

Quy định mới này nhằm hạn chế các ngân hàng vay ngoại tệ, hạn chế sự thao túng, tăng cường sức mạnh quản lý tập trung về Ngân hàng Nhà nước nhiều hơn, qua đó giảm rủi ro ngoại hối xuống.

 

Về phương pháp tính trạng thái ngoại tệ, Thông tư quy định trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định trên cơ sở số dư của các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bao gồm tài khoản mua, bán ngoại tệ trao ngay, kỳ hạn, quyền chọn, tương lai (nếu có). Trạng thái ngoại tệ phát sinh do thực hiện các giao dịch phái sinh tiền tệ khác có liên quan đến ngoại tệ cũng được báo cáo vào trạng thái ngoại tệ. Đây là thay đổi so với quy định trước đó.

 

Về trạng thái báo cáo, các tổ chức tín dụng phải báo cáo chậm nhất vào 14h của ngày làm việc (quy định hiện hành là trước 13h).

 

Thông tư này có hiệu lực từ 2/5 và thay thế Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN và Quyết định 1168/2003-QĐ-NHNN.

InfoTV
(Theo NDHMoney)
 

TÌM KIẾM

Hỗ trợ

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế

My status

ĐỐI TÁC

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

BÌNH CHỌN

Bạn thấy website này như thế nào
 

Khách

Hiện có 42 khách Trực tuyến

Tổng số lượt truy cập

557298

bottom

© 2009 Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Kiểm Toán KSi Việt Nam